Strona główna Sieć i taryfa Tabor Historia "Na Pętli" Klub Forum Linki
Słów kilka o Stowarzyszeniu
Początki Toruńskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej sięgają 2005 roku. Zrodziła się wówczas idea zawiązania organizacji zrzeszającej sympatyków komunikacji publicznej z Torunia i okolic. W Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie zarejestrowane jest od 2008 roku.

Członkami Stowarzyszenia są uczniowie, studenci, pracownicy. Wszystkich jednak, mimo różnic wieku, łączy wspólna pasja i zainteresowanie transportem zbiorowym.Cele działania Stowarzyszenia (zgodnie z §5 Statutu) to:
  1. promocja publicznej komunikacji miejskiej,
  2. pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji publicznej komunikacji miejskiej w Polsce, a w szczególności komunikacji toruńskiej,
  3. kolekcjonowanie pamiątek i zabytków związanych z publiczną komunikacją miejską,
  4. dokumentowanie faktów związanych z publiczną komunikacją miejską,
  5. działania na rzecz utworzenia Muzeum Komunikacji Miejskiej, tworzenie taboru historycznego oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z tym związanych,
  6. współdziałanie z instytucjami, towarzystwami oraz klubami zajmującymi się publiczną komunikacją miejską w kraju i za granicą,
  7. współpraca z lokalnymi władzami administracyjnymi i przedsiębiorstwami komunikacyjnymi oraz ze środkami masowego przekazu,
  8. organizowanie imprez rekreacyjnych ogólnodostępnych mających na celu rozwój turystyki i komunikacji w Toruniu,
  9. propagowanie komunikacji zbiorowej jako formy transportu przyjaznej środowisku pozwalającej na ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje przede wszystkim przez organizację i współorganizację imprez popularyzujących komunikację i ekologiczny transport publiczny. Wspomnieć należy również na współpracę z władzami samorządowymi i przedsiębiorstwami komunikacyjnymi, której celem jest dążenie do poprawy organizacji i funkcjonowania komunikacji w mieście.Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, komu nie jest obca komunikacja publiczna, w szczególności komunikacja miejska. Zapraszamy osoby, które interesuje zarówno historia transportu zbiorowego, jak i jego przyszłość oraz rozwój. Aby przystąpić do Stowarzyszenia należy wydrukować deklarację i wypełnioną przynieść na zebranie członkowskie.

Ostatnia aktualizacja witryny: 2019-06-23

© 2006-2019 TKMKM | Zabrania się wykorzystywania fotografii i tekstów bez zgody autorów | Zalecana rozdzielczość 1024x768 lub większa

W przypadku napotkania błędów lub nieaktualnych treści, prosimy o kontakt