Strona główna Sieć i taryfa Tabor Historia "Na Pętli" Klub Forum Linki
Członkowie i władze Stowarzyszenia Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej

Zarząd
prezes: Wojciech Osmański
wiceprezes: Damian Pantkowski
sekretarz: Tomasz Karolak

Do kompetencji Zarządu należą przede wszystkim:
 • kierowanie całokształtem działalności Klubu,
 • reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 • uchwalanie planu finansowego i zasad gospodarki finansowej,
 • podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia lub skreślenia członków,
 • powoływanie sekcji problemowych i nadawanie im regulaminów.

Komisja Rewizyjna
członkowie:
Igor Maras
Marcin Łowicki
Bartosz Piotrowski

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą przede wszystkim:
 • kontrolowanie całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 • występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli.

Pozostali członkowie
Marta Bartłomiejczyk
Paweł Chmielecki
Marcin Chmura
Dawid Chruściński
Mirosław Czerliński
Paweł Dąbrowski
Paweł Gawiński
Adrian Mański
Jarosław Oliwkiewicz
Marcin Rębski
Jan Serocki
Jakub Skarżyński
Maurycy Stempniewski
Bartosz Szwedkowicz
Łukasz Winiarski
Maciej Zalewski
Andrzej Ziółek

Członkowie Klubu są zobowiązani m.in.:
 • realizować i propagować cele Klubu oraz brać czynny udział w jego działalności,
 • stosować się do postanowień Statutu i uchwał władz Klubu,
 • godnie reprezentować Klub we wszelkich kontaktach z innymi organizacjami, z prasą, telewizją i osobami fizycznymi na podstawie pełnomocnictw uzyskanych od Zarządu,
 • regularnie opłacać składki członkowskie na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków.
Członek Klubu ma prawo m.in.:
 • wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
 • uczestniczyć w zebraniach członkowskich z prawem głosu,
 • uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub,
 • wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Klubu.

Ostatnia aktualizacja witryny: 2019-01-22

© 2006-2019 TKMKM | Zabrania się wykorzystywania fotografii i tekstów bez zgody autorów | Zalecana rozdzielczość 1024x768 lub większa

W przypadku napotkania błędów lub nieaktualnych treści, prosimy o kontakt